september 21, 2020+31 (0) 50 8200 200info@nationalewatersportbank.nl

Disclaimer

Home / Disclaimer

Disclaimer

NationaleWatersportbank besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Nationale Watersportbank vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Nationale Watersportbank kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Nationale Watersportbank  anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Nationale Watersportbank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u misschien nog vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op!